DON'T MISS
Home / Lyrics / LYRICS: Keeny Ice ft Spicer – Super woman

LYRICS: Keeny Ice ft Spicer – Super woman

LYRICS

Intro:

Né mè fua né nà fu;

(Oh na na na na….Spicer dey here so na);

Keeny Ice;

BRIDGE:

Your imperfection is perfect oo;

Girl you make sense oo chaiii;

Your type, them never go see for market;

You no get size baby;r

Internationally beautiful;

Girl you make sense oo chaiii;

Your type, be the definition of perfect oo yeah;

//x2

NEW MUSIC: Keeny Ice ft Spicer – Super woman (Prod. By Two bars & TrayD)

HOOK:

Abi you don see say you be super, super fine;

And when you touch me girl I get super super fly, oo na;

Baby you don see say you be super, super sexy; yea ee ee!

And when you touch me girl I get super, super fly;

Like a superman my baby;

VERSE 1:

Whenever you drop it low;

And whine it slow;

Ke mè trɔ zù mugu mè lè lose control;

You cost past gold;

You crack my code;

Nyè mé fù ne vɛ ɖeke yì sɔ kpakple wò oo;

È lɔm, mè yì ta dzi kaka nyè mé ɖè egɔmè oo;

Ne wo yɔ madziki wɔla hã mé ya ɖè egɔmè oo;

Àkãyiwo lè to gbogboɖe vɔa mè lé fɔ lè emè oo;

Akutɔa ne dɔ ènyé lem aa ɖé mè gà vɔ nem oo;

When I feel weak, ebe your vim dey keep me going;

You’re my speed when I’m kind of slowing;

Wó bù bena ɖè mi kpò dzi tsi ge but we keep it going;

The feeling dey keep on growing;

Even if u contest world best, you go take first, no stress;

Mè ɖeke me li oo make I confess;

Ne nyè bé ŋku wo gbà ha you go be my first choice;

Empress, I put the S on your chest;

HOOK:

Abi you don see say you be super, super fine;

And when you touch me girl I get super super fly, oo na;

Baby you don see say you be super, super sexy; yea ee ee!

And when you touch me girl I get super, super fly;

Like a superman my baby;

VERSE 2:

So me I go take you world cup;

If you be dream then I no go love wake up;

Ma tsɛ wò be mpa ne ma ɖe asigé ne wò asap;

Elabe gàmè me li oo, venɔvi fua nà fɔɛ sharp;

Tà ne mè ɖè afɔ ɖeka nà ɖì;

Nà le ɖe ŋunye kàɖì;

Futɔwo aʋa sè mia ŋukɔ bɔbɔ mia ɖo dalì;

È kpe fù ɖe ta nyè dzìdzì;

Ne amè ɖe ye aa ne bì dzì;

È dzè agbagba ta ʋù champagne nà kɔ fa dzì;

As you dey walk with me, your friends dey in benzes;

Advances come but the no break your defenses;

The sacrifices and the chances you lose cus of me, I no go fit pay dema expenses;

I thank God for you;

I dey down for you;

I no dey go anywhere I dey here for you;

I say I go grind for you;

Go extra for you;

And anywhere I dey I go represent for you;

BRIDGE:

Your imperfection is perfect oo;

Girl you make sense oo chaiii;

Your type, them never go see for market;

You no get size baby;

Internationally beautiful;

Girl you make sense oo chaiii;

Your type, be the definition of perfect oo yeah;

//x2

HOOK:

Abi you don see say you be super, super fine;

And when you touch me girl I get super super fly, oo na;

Baby you don see say you be super, super sexy; yea ee ee!

And when you touch me girl I get super, super fly;

Like a superman ooo…..!!!

SPREAD QUICK UPDATE
ADVERTISE WITH US

About Vibez Afric

Your African Showbiz stationary Hub. Enlightening on issues current and beyond visionary! To guide and protect you to rebuild your Brand across African. Vibezafric is a media organization finding and characterizing society. Vibezafric gives inclusion on a full range of weighty music that fills in as a portal to multifaceted societies and networks. Settled as one of the first voices in online media, impact to characterize and make the bleeding edge in sound, expressions that's just the beginning. Vibezafric interfaces a worldwide crowd to African culture and its worldwide diaspora through real substance and vivid encounters. Contacting a differing crowd the world over, VibezAfric is the biggest goal crossing over African craftsmanship, music, style, legislative issues and more across social limits. Your Home Of African Vibez

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

LYRICS: DJ Coz – Paddy Mi

LYRICS: DJ COZ – Paddy Mi (Prod. by Ransom Beatz)

Lyrics: DJ COZ – Paddy Mi (Prod. by ...